PHA LED ASIA

30%
ĐÈN PHA LED FLX 200W - TRẮNG, VÀNG

ĐÈN PHA LED FLX 200W - TRẮNG, VÀNG

2.440.000 ₫ 1.708.000 ₫

30%
ĐÈN PHA LED FLX 150W - TRẮNG, VÀNG

ĐÈN PHA LED FLX 150W - TRẮNG, VÀNG

1.440.000 ₫ 1.008.000 ₫

30%
ĐÈN PHA LED FLX 100W - TRẮNG, VÀNG

ĐÈN PHA LED FLX 100W - TRẮNG, VÀNG

900.000 ₫ 630.000 ₫

30%
ĐÈN PHA LED FLE 200W - TRẮNG, VÀNG

ĐÈN PHA LED FLE 200W - TRẮNG, VÀNG

1.050.000 ₫ 735.000 ₫

30%
ĐÈN PHA LED FLE 150W - TRẮNG, VÀNG

ĐÈN PHA LED FLE 150W - TRẮNG, VÀNG

760.000 ₫ 532.000 ₫

30%
ĐÈN PHA LED FLE 100W - TRẮNG, VÀNG

ĐÈN PHA LED FLE 100W - TRẮNG, VÀNG

460.000 ₫ 322.000 ₫

30%
ĐÈN PHA LED FLE 50W - TRẮNG, VÀNG

ĐÈN PHA LED FLE 50W - TRẮNG, VÀNG

290.000 ₫ 203.000 ₫

30%
ĐÈN PHA LED FLE 30W - TRẮNG, VÀNG

ĐÈN PHA LED FLE 30W - TRẮNG, VÀNG

210.000 ₫ 147.000 ₫

30%
ĐÈN PHA LED FLE 20W - TRẮNG, VÀNG

ĐÈN PHA LED FLE 20W - TRẮNG, VÀNG

180.000 ₫ 126.000 ₫

30%
ĐÈN PHA LED FLE 10W - TRẮNG, VÀNG
30%
ĐÈN PHA LED SMD 50W - XANH LÁ, XANH DƯƠNG, ĐỎ
30%
ĐÈN PHA LED SMD 30W - ĐỔI MÀU

ĐÈN PHA LED SMD 30W - ĐỔI MÀU

720.000 ₫ 504.000 ₫