ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CHINT

CONTACTOR NXC 3P-185A

2.950.000 ₫

CONTACTOR NXC 3P-225A

3.040.000 ₫

CONTACTOR NXC 3P-265A

4.300.000 ₫

CONTACTOR NXC 3P-330A

6.400.000 ₫

CONTACTOR NXC 3P-400A

6.550.000 ₫

CONTACTOR NXC 3P-500A

9.300.000 ₫

CONTACTOR NXC 3P-630A

14.000.000 ₫

AX-3C/11

96.000 ₫

AX-3X/11

46.000 ₫

AX-3X/22

80.000 ₫